Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.353.2021.Z

Wójta Gminy Żegocina

z dnia 01 kwietnia 2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 3a i art. 49 ust. 6a ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Z dniem 01 kwietnia 2021 r. powierzam Pani Krystynie Fąfara — Grygierczyk pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie, w wymiarze 1/1 etatu.

2. Powierzenie obowiązków następuje na okres od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki pracy zostaną określone odrębnym pismem.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.